Dự án hợp tác đầu tư Cảng Nam Đình Vũ

Mario Capital > Các dự án bất động sản > Dự án hợp tác đầu tư Cảng Nam Đình Vũ
11
  • Tổng diện tích: 18ha, là công ty lớn thứ 3 trong chuỗi các công ty khai thác dịch vụ tại cảng Nam Đình Vũ.

Cung cấp đầy đủ các dịch vụ logistics như: xếp dỡ, trung chuyển, vận tải, lưu kho, thông quan…

Đầu tư đồng bộ về công nghệ và con người.

Ký kết nhiều hợp đồng dài hạn, nguyên tắc về cung cấp dịch vụ.-Khai thác tối đa tiềm năng của cảng và KCN Nam Đình Vũ liền kề.

Leave a Reply