Chính phủ Việt Nam ủng hộ phát triển công nghệ NFT – Blockchain

Mario Capital > Tin thị trường > Chính phủ Việt Nam ủng hộ phát triển công nghệ NFT – Blockchain
11

Vấn đề về hành lang pháp lý sẽ không còn là trở ngại, khi mà chính phủ đã có những hành động trong lĩnh vực NFT.

Hệ sinh thái bất động sản số là nơi mà các tài sản bất động sản hữu hình sẽ được số hóa, đại diện bằng những ANFT để giao dịch, luân chuyển trên hệ thống kỹ thuật số. Bằng những giải pháp số tập trung và phi tập trung nhằm cung cấp chức năng đầu tư, quản lý, khai thác, giao dịch trực tuyến cho hoạt động ngành bất động sản trên hệ thống kỹ thuật số.